Entreprises

 • COFISUN INTERNATIONAL - Ingénieur d'études

  Informatique | TOURNAI 2008 - 2009
 • Cofidis - Développeur

  Informatique | VILLENEUVE D'ASCQ 2007 - 2008
 • SYLIS - Développeur

  Informatique | LILLE 2007 - maintenant
 • NORSYS - Développeur

  Informatique | VILLENEUVE D'ASCQ 2006 - 2007
 • SQL TECHNOLOGIES - Développeur

  Informatique | DOUAI 2006 - 2006
 • OREFI - Développeur

  Informatique | BONDUES 2004 - 2004
 • GFI Informatique - Développeur

  Informatique | LILLE 2003 - 2004
 • RECI - Développeur

  Informatique | BONDUES 2001 - 2003

Formations

Réseau